Hợp đồng điện tử có tích xanh là gì? An toàn, bảo mật với hợp đồng có chứng thực của CeCA

Hợp đồng điện tử có chứng thực của CeCA hay hợp đồng điện tử có tích xanh là bước tiến quan trọng thúc đẩy ứng dụng hợp đồng điện tử tại Việt Nam, đảm bảo tính bảo mật, xác thực toàn vẹn và chống chối bỏ cho hợp đồng điện tử. 

CeCA là ai? 

CeCA (Certified e-Contract Authority) là Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử được cấp phép bởi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. 

Theo Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử̉, các Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử có nhiệm vụ xây dựng, quản lý, duy trì, vận hành hệ thống hợp đồng điện tử kết nối với Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam. Đồng thời các CeCA cũng chịu trách nhiệm về tính bảo mật, toàn vẹn, không thể chối bỏ của các hợp đồng điện tử mà mình lưu trữ và xác thực. 

Hợp đồng điện tử có tích xanh là gì? 

Hợp đồng điện tử có tích xanh là hợp đồng được chứng thực bởi các Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử (CeCA), được Bộ Công thương cấp đăng ký. 

Khác với hợp đồng điện tử thông thường, hợp đồng điện tử có tích xanh sẽ được gắn chữ ký số của Bộ Công thương. Các bên chủ thể ký hợp đồng có thể tra cứu tính xác thực trên Trục phát triển hợp đồng điện tử, thông qua Cổng xác thực hợp đồng điện tử Việt Nam

Như vậy, Bộ Công thương sẽ là cơ quan trung gian tin cậy để “làm chứng”, giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện giao kết hợp đồng điện tử. Doanh nghiệp, cá nhân hoàn toàn có thể yên tâm về tính pháp lý cũng như tính toàn vẹn của hợp đồng điện tử có tích xanh. 

Lợi ích khi sử dụng hợp đồng điện tử có tích xanh 

Tính bảo mật cao 

Hệ thống mã hóa công khai cho phép người dùng mã hóa văn bản với khóa bí mật. Hợp đồng sẽ được mã hoá SHA-256 và được truyền lên Trục của Bộ Công thương. 

SHA-256 là hình thức mã hóa không thể giải mã ngược lại, đáp ứng tiêu chuẩn về “hàm băm bảo mật” và là một trong những hàm băm an toàn nhất hiện nay. Do đó những hợp đồng được chuyển đến Trục sẽ được bảo mật tối đa. 

Đảm bảo tính toàn vẹn 

Những văn bản đã ký sẽ không thể chỉnh sửa, do đó đảm bảo 100% tính toàn vẹn của hợp đồng điện tử, không lo bị một bên thứ ba xâm nhập. 

Tính chống chối bỏ hợp đồng 

Sau khi thực ký hợp đồng được hoàn tất giữa chủ thể ký và đối tác chữ ký số sẽ xác nhận cụ thể và chính xác người ký và không thể xóa bỏ chữ ký. 

Hợp đồng điện tử có tích xanh được tích hợp đóng dấu thời gian Timestamp. Đây là giải pháp đảm bảo tính toàn vẹn của hợp đồng điện tử, mọi thao tác nhằm thay đổi, sửa xóa đều bị ghi vết. 

Dấu thời gian TrustCA Timestamp sử dụng thời gian tiêu chuẩn quốc gia từ Viện Đo lường Việt Nam, giúp xác thực thời điểm ký hay kéo dài hiệu lực pháp lý của tài liệu được ký mà không phải phụ thuộc vào thời hạn chứng thư số. 

Smart eContract – Hợp đồng điện tử có tích xanh của SAVIS 

Ngày 15/6 vừa qua, công ty con của SAVIS là SAVIS Digital đã được trao Giấy xác nhận đăng ký cung cấp chứng thực hợp đồng điện tử. Điều này đồng nghĩa với việc SAVIS Digital chính thức trở thành một CeCA, liên kết với Trục phát triển Hợp đồng điện tử của Bộ công thương. 

Như vậy, quy trình ký và chứng thực hợp đồng có tích xanh bằng Smart eContract sẽ qua các bước: 

Bước 1: Hợp đồng điện tử được 2 chủ thể khởi tạo và ký.

Bước 2: SAVIS Digital là một CeCA chứng thực hợp đồng.

Bước 3: Hợp đồng điện tử được mã hoá và gửi lên Trục phát triển Hợp đồng điện tử của Bộ công thương để ký số chứng thực, cấp dấu thời gian đảm bảo tính toàn vẹn và chống chối bỏ của hợp đồng. 

Bước 4: Cá nhân, doanh nghiệp có thể tra cứu tính xác thực của hợp đồng trên Cổng tra cứu của Bộ Công Thương. 

Với Smart eContract, cá nhân và tổ chức/doanh nghiệp có thể khởi tạo, ký hợp đồng trên môi trường điện tử không giấy tờ một cách nhanh chóng nhất, tiết kiệm nhất, an toàn bảo mật tối đa và đầy đủ tính pháp lý. Mọi thao tác trên hợp đồng điện tử đều được ghi vết, đảm bảo sự toàn vẹn của nội dung, xác định chính xác danh tính các bên và lưu trữ an toàn. 

Phần mềm hợp đồng điện tử thông minh Smart eContract hỗ trợ các chuẩn ký nâng cao như: CAdES, PadES, XadES…, tích hợp ký số đóng dấu thời gian TrustCA Timestamp và công nghệ xác thực lâu dài chuẩn LTV, LTANS phục vụ lưu trữ lâu dài và chứng thực tài liệu điện tử, từ đó đảm bảo tính tin cậy và toàn vẹn của hợp đồng điện tử được ký. 

Kết luận 

Như vậy, để đảm bảo tính pháp lý tin cậy của hợp đồng điện tử, tránh những tranh chấp xảy ra, cá nhân và doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp hợp đồng điện tử của các của các Tổ chức chứng thực hợp đồng điện tử (CeCA).

Để được các chuyên gia SAVIS tư vấn chi tiết nhất, khách hàng vui lòng liên hệ tại đây.