Lưu trữ dữ liệu tập trung – MDM Archive v3.0.1

Thách thức

Quản lý dữ liệu tập trung là vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong thời buổi hiện nay. Trước đây, các doanh nghiệp đã quen với việc lưu trữ dữ liệu phân tán – dữ liệu được lưu rải rác ở các máy tính của nhân viên, dẫn đến nguy cơ mất mát dữ liệu khi máy tính gặp sự cố hay khi nhân viên nghỉ việc, thậm chí lộ bí mật công ty do virus đánh cắp dữ liệu.

Thách thức

Quản lý dữ liệu tập trung là vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong thời buổi hiện nay. Trước đây, các doanh nghiệp đã quen với việc lưu trữ dữ liệu phân tán – dữ liệu được lưu rải rác ở các máy tính của nhân viên, dẫn đến nguy cơ mất mát dữ liệu khi máy tính gặp sự cố hay khi nhân viên nghỉ việc, thậm chí lộ bí mật công ty do virus đánh cắp dữ liệu.

Giải pháp

MDM Archive v3.0.1 – Hệ thống quản lý tài liệu số của SAVIS là một giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham chiếu chung duy nhất. SAVIS MDM kiểm soát và lưu trữ dữ liệu đang được chia sẻ nhằm đảm bảo nhu cầu giao tiếp thông suốt và tính liên tục của các hoạt động kinh doanh.

Với SAVIS MDM, dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, backup và đồng bộ; tài nguyên và dịch vụ cũng trở nên dễ quản lý và chia sẻ hơn, nhằm phục vụ cho nhiều người dùng.

Giải pháp

MDM Archive v3.0.1 – Hệ thống quản lý tài liệu số của SAVIS là một giải pháp toàn diện cho phép doanh nghiệp liên kết tất cả các dữ liệu quan trọng của mình, tạo ra nguồn tham chiếu chung duy nhất. SAVIS MDM kiểm soát và lưu trữ dữ liệu đang được chia sẻ nhằm đảm bảo nhu cầu giao tiếp thông suốt và tính liên tục của các hoạt động kinh doanh.

Với SAVIS MDM, dữ liệu được lưu trữ tập trung nên dễ bảo mật, backup và đồng bộ; tài nguyên và dịch vụ cũng trở nên dễ quản lý và chia sẻ hơn, nhằm phục vụ cho nhiều người dùng.

Lợi ích

 • Hỗ trợ người quản lý doanh nghiệp nắm được tình hình hiện tại của công ty và hoạch định chiến lược trong tương lai
 • Giữ khách hàng có giá trị nhất cho doanh nghiệp và tăng hiệu quả hoạt động bằng cách cải thiện tính chính xác của thông tin và trao đổi dữ liệu trong và ngoài doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin an toàn, nhất quán và kịp thời cho các dự án lớn, các kho dữ liệu và các sáng kiến quản trị.
 • Cho phép phân vùng dữ liệu linh hoạt, phục vụ việc tra cứu, sao lưu dữ liệu.
 • Có hệ thống Restful API hoàn chỉnh để thao tác và tích hợp.
 • Tích hợp sẵn các hệ thống như: truyền file tốc độ cao, scan virus, backup, restore dữ liệu vật lý…
 • Cho phép phát triển thêm các module mới theo yêu cầu của khách hàng.
 • Có chức năng cho phép lưu trữ số lượng file lớn, đảm bảo hiệu năng đọc ghi, tìm kiếm, lưu trữ tốc độ cao 
 • Hỗ trợ các tiêu chuẩn công nghệ và kết nối khác nhau như: SMB, NFS, S3/Object Storage, Rest API.
 • Phân chia nhiều kho lưu trữ khác nhau theo nghiệp vụ hệ thống. Lưu trữ đã làm sạch Antivirus để đưa vào lưu trữ SIP (Mỗi kho đáp ứng dụng lượng quản lý đến 100TB, phân chia theo Ternant, cài đặt cho 02 nodes)
 • Kho lưu trữ chuẩn hóa được lưu bản gốc (WORM, chỉ cho phép ghi một lần, đọc nhiều lần, không được thay đổi sửa xóa).

Lợi ích

 • Hỗ trợ người quản lý doanh nghiệp nắm được tình hình hiện tại của công ty và hoạch định chiến lược trong tương lai
 • Giữ khách hàng có giá trị nhất cho doanh nghiệp và tăng hiệu quả hoạt động bằng cách cải thiện tính chính xác của thông tin và trao đổi dữ liệu trong và ngoài doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin an toàn, nhất quán và kịp thời cho các dự án lớn, các kho dữ liệu và các sáng kiến quản trị.
 • Cho phép phân vùng dữ liệu linh hoạt, phục vụ việc tra cứu, sao lưu dữ liệu.
 • Có hệ thống Restful API hoàn chỉnh để thao tác và tích hợp.
 • Tích hợp sẵn các hệ thống như: truyền file tốc độ cao, scan virus, backup, restore dữ liệu vật lý…
 • Cho phép phát triển thêm các module mới theo yêu cầu của khách hàng.
 • Có chức năng cho phép lưu trữ số lượng file lớn, đảm bảo hiệu năng đọc ghi, tìm kiếm, lưu trữ tốc độ cao 
 • Hỗ trợ các tiêu chuẩn công nghệ và kết nối khác nhau như: SMB, NFS, S3/Object Storage, Rest API.
 • Phân chia nhiều kho lưu trữ khác nhau theo nghiệp vụ hệ thống. Lưu trữ đã làm sạch Antivirus để đưa vào lưu trữ SIP (Mỗi kho đáp ứng dụng lượng quản lý đến 100TB, phân chia theo Ternant, cài đặt cho 02 nodes)
 • Kho lưu trữ chuẩn hóa được lưu bản gốc (WORM, chỉ cho phép ghi một lần, đọc nhiều lần, không được thay đổi sửa xóa).